Mit látunk a képen? Az európai felmérésben résztvevők nagyon magas arányban, 41%-ban érzik úgy, hogy a fesztiválok a városvezetés figyelmének a centrumában vannak. Ebben a körben a fesztivál kiadásainak átlagosan 35%-át fedezi a település.

Ha nem is kiemelt, de méltányolható figyelmet és támogatást érzékel a válaszadók további 36%-a, akiknél 26%-kal szerepel a település a fesztiválbüdzsében.

Ahol a település csak korlátozott mértékben törődik a fesztiválokkal (20% gondolja így), ott jellemzően 13% a városi hozzájárulás.

A felmérésben résztvevő 178 fesztiválnak mindössze három százaléka véli úgy, hogy városuk elhanyagolja őket. Ebben a kis csoportban a város átlagosan 5%-kal szerepel a rendezvény költségvetésében.

Az EFA európai fesztiválfelmérésének egyetlen részletét jártuk körül. A vizsgálódás a fesztiválok és városok – illetve ahol ennek a magyarországinál nagyobb jelentősége van, a megyék vagy tartományok – kapcsolatait járja körül. A teljes 34 oldalas angol nyelvű beszámoló innen tölthető le.

Híreink között legutóbb itt volt szó a készülő felmérésről, illetve egy kicsit itt is.