A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ a Délvidék legidősebb folyamatosan működő kulturális szervezete 1871. október 15-én alakult olvasókörként, belügyminiszteri bejegyzése 1872. január 20-án történt meg. Tevékenységét a fent idézettek alapján kezdi meg: ismeretterjesztő előadásokat, irodalmi esteket, műsoros estélyeket tart, dalárdát, szalon- és gitárzenekart, bálokat, a későbbiekben vetélkedőket, szavalóversenyeket, kiállításokat, könyvbemutatókat, népfőiskolai jellegű előadásokat szervez, hogy azután a kornak megfelelően könyvtári szerepet is vállaljon, vándorkönyvtárat indítson útjára, népművészeti és színjátszó szakosztályt alapítson… 2021. nyárutón a 150. idényét kezdte meg a Népkör: egy olyan intézmény, amely mindig is az anyanyelvi és anyanyelvű kultúra magas szintű ápolására törekedett, amely mindig is az otthon- és az otthonosságteremtést tartotta elsődlegesnek, amelyben a magyar közösségi értékrend és a kulturális örökségvédelem és értékteremtés úgy tudta-tudja magát kifejezésre juttatni, hogy a helyet, teret, egymást mindenki otthonának érezze, otthonára találjon benne. A Népkör Magyar Művelődési Központ regionális szervezetként a kultúra, közművelődés és oktatás területén nyújt közösségteremtő, közösségépítő programokat, egész éven át lehetőséget adva a magyar identitástudat fejlesztéséhez: közel 500 tagja van, évente közel 100 programot szervez (néptánc, népzene, képzőművészet, családi programok, kézművesség, színjátszás, ismeretterjesztés stb.).

Cím

Kossuth Lajos tér 4.

Telefonszám

+38424557033

Népkör Magyar Művelődési Központ Szabadka fesztiváljai