Kivonatoltuk a Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletét:

„A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.”

„A kulturális esemény szervezője, valamint a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.”

„A kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a kulturális esemény esetében a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a kulturális esemény szervezője – ennek hiányában a kulturális esemény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy a) a kulturális eseményen foglalkoztatott személy – ide nem értve a kulturális esemény esetében a  fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a  kulturális esemény szervezője felé nem igazolja, köteles a kulturális esemény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni, b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.”

„A kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.”

„A zenés, táncos rendezvény e rendelet alkalmazásában nem minősül kulturális eseménynek, így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni.”

“Ez a rendelet a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.”

A fentieket így összegzi a Music Hungary: Ha elérjük a 4 millió beoltottat, megváltott jeggyel látogatható, ültetett zenei- és kulturális rendezvények létszámkorlát nélkül lesznek tarthatók, amire nagykorúak számára kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni. A nagykorúak mellett a felügyeletük alatt álló kiskorúak védettségi igazolvány nélkül is látogathatják a rendezvényt. A nézők számára maszk viselése nem kötelező, a személyzetnek, ott dolgozóknak, közreműködőknek igen, míg a színpadon az előadás alatt a művészeknek szintén nem kötelező. A védettségi igazolványt a szervező köteles ellenőrizni és megtagadni a belépést, ha az igazolás nem vezetett eredményre. Az ellenőrzés során a személyi azonosság igazolására alkalmas igazolvány bemutatására felhívható, az ilyen igazolványon szereplő adat azonban nem rögzíthető.

Más szakmai szervezetekkel együtt fordultunk az illetékesekhez a rendelkezések néhány pontjának a tisztázása végett.