A cím elnyerésének kritériumai

A Magyar Fesztivál Szövetség, mint “Az Év Fesztiválszervezője” cím odaítélője, a címet viselő személy megválasztásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg, felvállalva a cím odaítélésének feladatait, valamint szakmai és erkölcsi felelősségét.

A díj célja

A címet a Magyar Fesztivál Szövetség (továbbiakban MFSZ) évente egyszer, minden naptári évet követően ítéli oda az arra érdemes fesztiválszervezőnek, akinek munkája-munkássága a legjobban képviselte az adott naptári évben a magyar fesztiválok nemzeti kulturális értékközvetítő szerepét, a magyar fesztivál-kultúra ügyét.

A cím a díjazott fesztiválszervező több éven át tartó kiemelkedő szakmai teljesítményéért, rendezvénye kiváló minőségéért, sikereiért adományozható, elismerve ezzel a hiteles közösségszervezői és közművelődést segítő munkát. Emellett a cím vonatkozhat szorosan az odaítélés évének egy kiemelkedő teljesítménye elismerésére is.

A cím odaítélésének folyamata

A MFSZ Elnöksége felel a címmel kapcsolatos teendőkért, gondoskodva a tartalmi és formai szabályok betartásáról, megfelelve a hitelesség követelményeinek.

A címet a naptári évet követően ítéli oda a minősített fesztiválok szervezői közül annak a személynek, aki az általa szervezett rendezvényt el- és közismerten képviseli.

A cím a MFSZ tagságának teljes köréből kerül odaítélésre és nem tagozatonként.

Javaslatot a cím elnyerőjére az elnökségi tagok tehetnek, majd a jelöltek közül az elnökség zárt ülésen, részletes értékelést követő szavazással választ.

A cím odaítélésének fő szempontjai

A szervező által képviselt fesztivál:

 • tartalmilag mennyire egyedi, mennyire formálója Magyarország sajátos és pozitív arculatának
 • programjainak színvonala, gazdagsága
 • mennyire ismert és elismert, mint turisztikai esemény
 • mennyire előre és stabilan hirdeti programjait
 • milyen arányban és számban vonz belföldi és külföldi turistát
 • milyen színvonalúak és mennyiségűek a turistáknak nyújtott információs és egyéb „kényelmi” szolgáltatásai
 • mennyire generál további turisztikai bevételeket az ágazatnak
 • milyen színvonalú és intenzitású az általa folytatott média kampány


A szervező:

 • közösségi aktivitása
 • szakmai aktivitása, szakmán belüli segítőkészsége
 • személyes szakmai felelősségvállalása
 • a szakma etikai elvárásainak tiszteletben tartása
 • a fesztiválok ügyeinek érdekképviseletében felvállalt szerepe
 • emberi megítélése a szakmán belül tevékenykedő kollégák körében


Az eredmény nyilvánosságra hozatala

A Magyar Fesztivál Szövetség az “Az Év Fesztiválszervezője” cím odaítélésének eredményét minden naptári év elején, egy jelentős turisztikai rendezvény alkalmával teszi közzé.