Konkrét példa a korán kelő segítségre (early birds). Részletek a német szövetségi kormány honlapjáról. Kétszer ad, aki rögtön ad.

A kulturális, tudományos, sport vagy egyéb szabadidős rendezvények szervezői számára a visszatérítési kötelezettség a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezéseiből fakad. Az utalványos megoldások eddig csak önkéntes alapon léteztek. A szervezők azonban nem tudnak megbirkózni a járvány miatt törölt jegyek visszatérítésével. A kabinet ezért úgy döntött, hogy a fogyasztóknak alapvetően utalványt (vouchert) kell kapniuk azonnali visszafizetés helyett.

Az eljárás minden március 8. előtt vásárolt jegyre vonatkozik és minden utalvány lejár 2021 végén. Ha az ügyfél 2021 végéig nem váltotta be utalványát, a szervezőnek vissza kell fizetnie az értékét. Az utalványokat biztosítani kell a szervező csődje ellen is. Záradékot kell tartalmazni minden olyan ügyfél számára, akitől pénzügyi helyzete miatt ésszerűen nem várható el az utalvány elfogadása.

A szövetségi kormány meg kívánja védeni a szervezőket a kulturális és szabadidős iparban az eladósodástól és a tönkremeneteltől; cél továbbá a fogyasztói jogok védelme. Ehhez meg kell változtatni az EU jogot. A szövetségi kormány – más EU-tagországokkal együtt – felveszi a kapcsolatot az EU Bizottságával. A cél egy praktikus utalvány-megoldás és egy egységes európai szabályozás létrehozása rövid időn belül. Folyamatban van a Bizottság részéről azon intézkedések megvitatása, amelyek biztosítják, hogy a szervezők megvédjék megélhetésüket a jelenlegi válsághelyzetben.

Frissítés. A Pearle-től kapott (tehát nem hivatalos) tájékoztatás szerint az Európai Bizottság a kérdést mégis nemzeti hatáskörbe tartozónak véli. A fogyasztói jogok valóban közösségi hatáskör, de a szerződéses jog nemzeti intézkedést tesz lehetővé.

Lettországban a kulturális minisztérium és a fogyasztóvédelmi hatóság közösen vis major / force majeure esetnek fogadják el a Covid-19 helyzetet. Az elmaradó vagy elhalasztott események szervezői a szükséghelyzet megszűntekor kötelesek a vevőket tájékoztatni az új időpontról, és intézni a jegyek cseréjét vagy a visszafizetést.

Frissítés. Megszereztük a belga kormány utalvány-rendeletének a szövegét. A holland és francia nyelvű eredeti szöveg nyersfordítása:

1. cikkely, 1. § Ha kulturális, társadalmi, ünnepi, folklór, sport- és rekreációs jellegű tevékenység nem folytatódhat a koronaválság miatt, az ezt a tevékenységet szervező személy jogosult fizető belépőjegy birtokosának utalványt nyújtani a visszatérítés helyett a befizetett összeg értékében.
  Ezt az utalványt akkor lehet átadni, ha a következő feltételek teljesülnek:
  1 ° ugyanazon alapvető jellemzőkkel bíró tevékenységet szerveznek később ugyanabban vagy közeli helységben;
  2 ° a tevékenységet újraszervezik az eredeti esemény dátumától számított két éven belül;
  3 ° az utalvány az eredeti belépőjegyért fizetett összeg teljes értékét képviseli;
  4 ° a belépőjegy birtokosa nem számít fel díjat az utalvány kézbesítéséért;
  5 ° az utalványon kifejezetten rögzítik, hogy a koronaválság eredményeként adták ki;
  6 ° az utalvány birtokosa nem számíthat fel díjat az új rendezvényen való részvételért.
2. § Az (1) bekezdéstől eltérően, a belépőjegy tulajdonosa visszatérítésre jogosult, ha igazolja, hogy az új időpontban nem tud részt venni a tevékenységen.

2. cikkely Ha a tevékenységet az 1. cikkelyben meghatározott feltételek szerint nem szervezik újra, a belépőjegy vagy a csere utalvány birtokosa jogosult az eredeti belépőjegy árának visszatérítésére.
  Ebben az esetben a tevékenységet szervező személy három hónapos határidővel rendelkezik a belépőjegy birtokosának járó visszatérítésről szóló határozat lejártát követően.

3. cikkely. Ez a rendelet a Belga Hivatalos Közlönyben való kihirdetésének napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított három hónapon belül hatályát veszti.

Hatálybalépés: 09-04-2020