Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégium kuratóriumi tagjainak mandátuma 2019. december 31-én lejár. Lőrinczy György, az NKA alelnöke december 20-án, pénteken a következő levelet juttatta el Márta István MFSZ elnökhöz:

„A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 11. § (2) bekezdése alapján, az NKA Bizottságának javaslatára az állandó kollégiumok tagjainak négy évre szóló kinevezése további egy évre meghosszabbítható.

Az NKA Bizottsága 2019. november 21-i ülésén egyhangúlag a szakmai kollégiumok 2019. december 31-én lejáró mandátumú tagjainak meghosszabbítására tett javaslatot. A meghosszabbításhoz a delegáló szervezet egyetértése szükséges.

A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma delegálási eljárását 2016-ban összefogó szervezetként a Magyar Fesztivál Szövetség bonyolította le, ezért kérem Elnök urat, hogy válaszlevelében mielőbb, elektronikus úton tájékoztasson a delegáló szervezetek véleményéről a lenti tagok mandátumának 2020. december 31-ig történő meghosszabbítása vonatkozásában…”

Szövetségünk elnöke azonnal megkezdte a levélben említett szakmai szervezetekkel a kapcsolatfelvételt. Mint ismeretes – a szakmai szervezetek küldöttjeként – jelenleg Szigetvári József és Márta István foglal helyet a kollégiumban. A Kollégium munkájában részt vesz még Igyártó Gabriella és Harangozó Gyula, akik miniszteri felkérésre végzik-végezték munkájukat. Horváth Lászlót, a Kollégium elnökét a Magyar Művészeti Akadémia delegálta, akinek az idén tavasszal történt kinevezése három évre szól.