Kolozsvári sajtótájékoztatón jelentették be az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség megalakulását, melynek célja a kiemelkedő kulturális értékeket képviselő erdélyi fesztiválok tömörítése, szakmai együttműködésük kiépítése és erősítése, valamint a közös érdekérvényesítés megteremtése.

A sajtóeseményen jelen volt Szabó Lilla, az újonnan megalakult Szövetség elnöke, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója, Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, valamint az erdélyi kezdeményezéshez csatlakozó fesztiválok képviselői.

Az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetséget kilenc erdélyi fesztivál alapította meg, céljuk pedig a jelentős kulturális értékeket képviselő rendezvények közötti szakmai együttműködés megteremtése, a közös érdekérvényesítés kialakítása, egy közös honlap létrehozása, valamint egy erdélyi fesztiválnaptár létrehozása is. A Szövetség nyitott, a továbbiakban várja a hasonló céllal és értékrenddel rendelkező erdélyi és partiumi fesztiválok jelentkezését.

Az alapító fesztiválok: Partiumi Magyar Napok – Szatmárnémeti, Hunyad Megyei Magyar Napok, Főtér Fesztivál – Nagybányai Magyar Napok, Brassói Magyar Napok, Vásárhelyi Forgatag – Marosvásárhely, Fehér Megyei Magyar Napok, Temesvári Magyar Napok, Szent László Napok – Nagyvárad, Kolozsvári Magyar Napok.

„A Kolozsvári Magyar Napok tagja a Magyar Fesztivál Szövetségnek, s régóta érlelődött a gondolat, hogy szükség lenne egy ahhoz hasonló erdélyi szakmai fórumra is. A kolozsvári fesztivál  tíz éves évfordulója jó alkalmat nyújtott ahhoz, hogy megtegyük az első lépéseket, s létrehozzuk az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetséget, s az itt jelenlévő fesztiválok képviselőivel elkezdjük a munkát, egy működőképes hálózatot kialakítva” – kezdte felszólalását Szabó Lilla. Az erdélyi szövetség elnöke tájékoztatott: első körben a Kolozsvári Magyar Napokhoz hasonló fesztiválok képviselőit hívták meg, akik szintén interetnikus vagy szórványközegben végzik munkájukat..

A sajtótájékoztatón elhangzott: az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség a Márta István által vezetett Magyar Fesztivál Szövetség példáját követve jött létre.

A magyarországi testvér szövetség elnöke a következőket mondta: „Szövetségünk 2002-ben alakult meg, közel egytucat fesztivál részvételével, mára pedig 220 szervezet 280 fesztiválját képviseljük. Kizárólag szakmai kérdésekkel foglalkozunk, s célunk volt egy olyan fórum létrehozása, melynek keretei között együtt gondolkodhatunk, s lehetőség nyílik a közös érdekérvényesítésre is”. Márta István beszámolt arról is, hogy az általa képviselt szervezetben négy különböző tagozat működik (kulturális-művészeti, közösségi, népművészeti és gasztro-kulturális) és –  többek között – az ő kezdeményezésükre jött létre a Nemzeti Kulturális Alapnál a kulturális fesztiválok kollégiuma. Az Európai Fesztivál Szövetség minősítési projektjében is részt vállaltak, néhány évvel ezelőtt pedig a határon túli fesztiválok irányába is nyitottak. „Nagy öröm számunkra, hogy néhány felvidéki és délvidéki magyar fesztivál mellett  Erdélyből már 16 rendezvény tagja a Szövetségünknek, ami azt jelzi, van igény a Kárpát – medence fesztiváljainak összefogását segítő kezdeményezésekre. Épp ezért őszintén és szívből gratulálok az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség létrehozóinak, s bízom benne, hogy tartalmas, testvéri együttműködés jöhet létre szervezeteink között” – zárta felszólalását Márta István.

A sajtótájékoztató végén a jelenlévő fesztiválok képviselői mutatták be röviden rendezvényüket – válaszolva a sajtó kérdéseire is.