A Magyar Fesztivál Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlése Márta István zeneszerzőt, fesztiválszervezőt, egyhangúlag megválasztotta a szakmai szervezet új elnökének a Fonó Budai Zeneházban. A  közgyűlésre azért volt szükség, mert a szervezet korábban hivatalban lévő elnöke, Borsa Kata májusban lemondott elnöki tisztségéről. Márta István 2002-ben egyik alapítója és 19 éven át elnöke volt a mára közel 200 fesztivált számláló szervezetnek. A 2022-es tisztújításkor már nem indult, de a tagság akkor  tiszteletbeli elnökké választotta.

A régi/új elnök másfél évre vállalta a megbizatást és székfoglaló beszédében elmondta , hogy a hét tagú elnökség szorosabb bevonásával a Magyar Fesztivál Szövetség erőteljesebb szakmai képviseletét, a tagság aktivizálását, a véleményformálás hangsúlyos megjelenését tűzte ki célul.

Márta István – egyeztetve az elnökség tagjaival és a szakértőkkel – fontosnak tartja a jelenlegi gazdasági helyzet elemzését és annak hatását a hazai fesztiválpiacra, a belső és külső kommunikáció hatékonyabbá tételét, a határon túli magyar fesztiválok bevonását a szakmai munkába és a döntéshozók, támogatók szervezett megszólítását. A Magyar Fesztivál Szövetség ezért életre hívott egy új tanácsadó és szakértői bizottságot a mecenatúra és a hatékonyabb érdekérvényesítés elősegítésére. A vezetőség a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnökéül Mezei Dániel kommunikációs szakembert kérte fel.. A bizottság munkájában a vezetőség tagjai; Zilai Zoltán, a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezetője, elismert fesztiválszervező az és az elnök, Márta István is részt vesznek.

Az új elnök újra szervezi a korábban sikeres fesztiválkutatást, kiemelten fontosnak nevezte a szakmai minősítések elismertetését. A MFSZ tervezi  egy színvonalas összefoglaló munka, az egyesület fennállásnak 20 esztendejét átfogó kötet megjelentetését is, amely azért is fontos, mert az elmúlt évtizedekben Magyarország fesztivál nagyhatalom lett, amelyben a Magyar Fesztivál Szövetség tagjai tevékenyen részt vállaltak.