A palyazati-hirek.eu-n megjelent pályázati lehetőséget ajánljuk figyelmükbe!

MEGJELENT AZ EFOP-3.3.2-16
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT PÁLYÁZAT!
Közművelődési intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, alkotóházak, könyvtárak, muzeális intézmények, levéltárak és előadó-művészeti szervezetek pályázhatnak az 5 Mrd forintnyi keretösszegre.
Miért induljon a pályázaton? 
Mert támogatni kívánja a nevelési-oktatási intézmények tanulói és az óvodás gyermekek kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását az oktatási intézmények falain kívül, kulturális intézmények közreműködésével.
Mert ezzel egyidőben a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények közötti együttműködést kívánja erősíteni.
Nyertes pályázat esetén szakköröket, foglalkozássorozatokat, kulturális órákat, tehetséggondozó-, fejlesztő-, ill. felzárkóztató kiscsoportokat, táborokat, versenyeket, vetélkedőket, műhely- és klubfoglalkozásokat, témanapokat, témaheteket, valamint művészeti csoportokat támogathat.Támogatandó pályázatok száma: 167-1000 db

Pályázat benyújtása: 2016. október 17-től

Támogatási intenzitás: 100%

Szívesen pályázna az akár 30 M Ft-os támogatásra, de nem tudja hogyan fogjon hozzá? 
Segítünk! 
Pályázati forródrót
06 (20) 33 99 071
www.efop-palyazat.hu