Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumának nyilatkozata (2020. június 4.)

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink!

Az elmúlt napokban az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma a felhasználói fiókon keresztül a következő értesítést küldte ki az idei évre pályázóknak:

Értesítjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott és a fenti azonosító száma alatt nyilvántartott………………………………fesztivál célú pályázatát a KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA 2020. 05. 27.-i ülésén elbírálta, és betartva a veszélyhelyzet kezelésére hozott általános kormányzati intézkedéseket ……………….

„halasztott” minősítést kapott.

Pályázatának elbírálását – amennyiben azt a következő döntésig nem vonja vissza – a Kollégium ismét napirendre tűzi. A pályázat érdemi bírálatához kérjük, a felhasználói fiókba egyéb dokumentumként feltöltött válaszlevelében mielőbb, de legkésőbb 2020. június 8-ig szíveskedjen tájékoztatni a Kollégiumot az alábbiakról:

  • beadott pályázat/fesztivál a terv szerint megvalósul(t);
  • beadott pályázat/fesztivál a terv szerint nem valósul meg;
  • megvalósul, de más időpontban, a tervezett programstruktúrában;
  • megvalósul, de más időpontban, más koncepcióval.


Friss hír: a Kollégiumhoz eljutott információk alapján a mai naptól újra hozhatók döntések a rendezvények támogatására, melyek a veszélyhelyzet kezelésére hozott általános előírások betartásával valósulhatnak meg. A kollégium mielőbb szeretné megkezdeni az ismételt bírálatot, de már az érdemi, kiegészített információk birtokában.

A veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet feltehetően az eredeti, a beadott anyagokban kifejtett tervek módosítása vált szükségessé, ezért elengedhetetlen a fenti négy kérdésre adott válasz sürgős (2020. június 8-ig történő!) feltöltése/beérkezése a felhasználói fiókba.

Aki a felhívásban meghatározott időszakon belül (2020. május 1. – 2021. május 2.) nem tudta, ill. nem  tudja megvalósítani terveit – vagyis a rendezvény elmarad – visszavonhatja pályázatát. Ennek a kérelemnek a birtokában az EMET-NKA megvizsgálja a nevezési díj visszautalásának lehetőségét. (A Kollégium elvetette a felhívásban meghatározott időszak utáni, 2021. évi megvalósítás jelen pályázat keretében történő támogatását, mert ez a jövő évi pályáztatásnál problémákat okozna.)

Azon pályázóknak, akik 2018-19-ben sikeresen pályáztak a Kollégiumnál, de idén a járványhelyzet miatt nem tudják rendezvényüket megtartani, a kollégium további pályázati lehetőséget tervez biztosítani, melynek részleteiről a későbbiekben adunk majd tájékoztatást.