Az MFSZ elnöksége októberi ülésén egyhangú szavazással a szövetség tagjai sorába fogadta a Bondoró utcaszínház fesztivált. Egyben tájékoztatta a tagok kötelességeiről:

♦ Érvényes regisztráció megléte a fesztivál-regisztációs portálon
♦ Az éves tagdíj befizetése
♦ Adatainak frissen tartása, eleget tenni az esedékes adategyeztetésnek
♦ Részvétel a szervezeti életben

Ez utóbbinak valószínűleg leghasznosabb és kellemesebb formája a rendezvényeken való megjelenés. Egyre inkább előtérbe kerül a tagozatok munkájába történő bekapcsolódás is. És nem utolsó sorban ajánlatos a szövetségi portál rendszeres fölkeresése.

Tudjuk, hogy ezek elhanyagolása, egy határon túl, mit von maga után. Sajnos az októberi ülésen is sor került tagsági viszony megszüntetésére.