Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet kutatást és átfogó felmérést végez a Magyar Fesztivál Szövetség kezdeményezésére és szakmai felügyelete mellett, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a 2016-os hazai fesztiválkínálatról, annak legfontosabb adatairól, mutatóiról és trendjeiről, valamint elemzést készít a támogatási és finanszírozási gyakorlatról is.

Ez azért is fontos és előremutató kezdeményezés, mert legutóbb 13 évvel ezelőtt, 2004-ben került sor a magyarországi fesztiválok átfogó vizsgálatára. Akkor egy meglehetősen feltáratlan színtéren kellett segíteni az eligazodást, a prioritások kijelölését. A több mint háromszáz fesztivál szervezőire kiterjedő kérdőíves vizsgálat hosszú időre referenciaponttá vált és segítette a döntéshozókat a minőségi szempontok érvényre juttatásában. 
A most induló kutatás és felmérés a hazai fesztiválkínálat és támogatási gyakorlat több szempontú elemzését, illetve a differenciált és csoportosított minőségi preferenciák összehangolásának elősegítését kívánja lehetővé tenni.

A kutatás több elemből tevődik össze. Része egy kérdőíves felmérés, amely a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Programban résztvevő fesztiválokra lesz kiterjesztve, és a regisztrációs kérdőív alapján gyűjti össze a 2016-ban megrendezett fesztiválokkal kapcsolatos legfontosabb adatokat. Természetesen az eddig még nem regisztrált fesztiváloknak is lehetőségük van csatlakozni a programhoz. 

A kutatás kísérletet tesz arra is, hogy felrajzolja a jelenlegi finanszírozási térképet, összegyűjti és elemzi az államtól és az önkormányzatoktól kapott támogatások jellemzőit.

A kutatás fontos feladata továbbá, hogy összevesse a hazai fesztiválok helyzetét és az állami támogatás rendszerét a külföldi trendekkel, tehát átfogó képet adjon a külföldi állami fesztiváltámogatási gyakorlatról is.

A kutatás keretében fókuszcsoportos szakértői konzultációkra is sor kerül a fesztiválszervezők eddigi tapasztalatainak, valamint a jövőre vonatkozó javaslataiknak a megismerése érdekében. 

Fontos könnyítés a fesztiválkutatásban résztvevő fesztiválszervezőknek, hogy 2017. szeptember 12. és október 7. között a 2016-os fesztiválok regisztrálása, valamint a regisztráció megújítása díjmentes. Ezzel azt szeretnék elérni a kutatást végzők, hogy minél többen regisztráljanak és töltsék ki a kérdőívet, ezzel is elősegítve a kutatás sikerét.